Al Treilea Razboi Mondial (WW3) va veni in 2010!


Am citit acest documentar pe un alt blog si am ramas chiar impresionat. L-am copiat aici punand sursa si sper ca autorul sa nu se supere ca am facuto, daca da, il rog sa imi trimita un mail in care sa imi solicite stergerea postului. 🙂

Tot mai mult văd că lucrurile pe plan politic încep să se precipite… Deja USA este pregătită să atace Iranul, lucru care în mod cert va conduce la un nou război mondial. Militari alături de trupe din Israel care se antrenează în mare secret la noi în România și peste toate astea, profeția Babei Vanga mă fac să cred că trăim vremuri foarte interesante dar și foarte periculase pentru omenire. Spun periculoase pentru omenire deoarece un posibil război cu Iranul va conduce inevitabil la un al treilea război mondial în care cel mai mult va avea de suferit omenirea, inclusiv masonii împuțiți, care nu realizează efectele negative în atacarea statului Iranian. Însă destul cu politica, pentru că urăsc enorm acest domeniu malefic.

Baba Vanga: sub numele său real Vangelia Gushterova, s-a născut la data de 31 ianuarie 1911 în Strumița (astăzi Macedonia) și a locuit în orașul Petrici din Bulgaria. Și-a pierdut vederea în timpul unei furtuni, când avea 12 ani.

Și-a prezis propria sa moarte, dată la care a și murit, adică pe 11 august 1996.

Este, aș putea spune un fel de urmaș de-al  lui Nostradamus și dacă într-adevăr anul acesta va începe un așa zis război mondial, atunci profețiile sale se vor adeveri, profeții care s-ar întinde până prin anul 5079.

Această clarvăzătoare a avut ceva profeții chiar și despre țara noastră. Această profeție a fost înregistrată pe bandă de magnetofon. Vanga i-a indicat Dianei să dezvăluie această profeție la data de 24 ianuarie 2005 și mesajul să ajungă în România.

Vanga a spus: “Românii sunt oameni speciali și cu toate că Dumnezeu i-a ales pentru o nobilă misiune, din nefericire, mulți dintre ei nu mai cred în valorile lor naționale. De aceea, dacă acest mesaj – pe care am îndatorirea să-l transmit – le este adus de un străin, va fi mai bine primit de ei decât dacă l-ar primi de la unul de-ai lor.”

Textul predicției este acesta:
Eu sunt prea mică pentru ca el să vină la mine, așa că eu transmit această veste care mi-a venit de Sus și care va trebui dezvăluită în luna ianuarie, ziua 24, anul 2005. În cel mult o lună de zile, această profeție să fie dusă aceluia la care voi face referire aici. Dacă nu se va putea ajunge la el, atunci să fie dată oamenilor din jurul lui. Să vă ajute Dumnezeu!În bucuria acestei lumi, în România va fi ACELA care a fost promis lumii. Întreaga lume se va bucura de nașterea lui. Dumnezeu îl va ocroti într-un loc, departe de locul unde se odihnesc străbunii săi, până când va veni ceasul său. Putere de Sus el va avea! Pământul, Apa și Focul îl vor ajuta. Odată cu începerea lucrărilor lui în această lume, minciuna va dispărea. Acest lucru se va întâmpla în 2005. El va fi piatra de temelie pentru omenire. Primul care îl va recunoaște, va fi poporul său. Drept răsplată, va aduce acest popor pe înalte culmi ale desăvârșirii din această lume. Acest popor va fi un exemplu real pentru toate popoarele lumii. El nu va călări un cal real, ci unul de fier pe care singur îl va mânui.”

Anul 2005 a trecut… mai rămâne doar să putem recunoaște, dincolo de aparențe, toate aceste realități tainice anunțate de Vanga. Adesea, multe dintre evenimentele, transformările spirituale chiar salturile de mare anvergură, trec neobservate de către oamenii preocupați mai mult de lumea materială…

Iată acum și așa zisele profeții până în anul 5079, dar mai întâi cea mai importantă profeție este despre începerea celui de-al treilea război mondial în luna noiembrie 2010:

În 2010 este debutul celui de-al treilea război mondial, care va începe în noiembrie și se va termina în octombrie 2014. Se va desfășura, la început, cu arme convenționale, ca apoi să aibă loc atacuri cu arme nucleare și chimice, spre final.

Predicțiile 2010 – 5079:

2010 – Al treilea război mondial ce va începe în noiembrie 2010 și se va sfârși în Octombrie 2014. Va începe normal, după care vor fi folosite inițial arme nucleare, iar mai apoi arme chimice. World War III. War will begin in November 2010 and end in October 2014. Will begin as usual, then nuclear will be used initially, and then chemical weapons.
2011 – Ca rezultat al radioactivității nucleare, în emisfera nordică nu vor mai rămâne animale sau vegetație. Musulmanii vor începe un război chimic împotriva supraviețuitorilor Europeni. As a result of the fallout of nuclear fallout in the northern hemisphere will not be any animals or vegetation. Then Muslims will wage chemical war against surviving Europeans.
2014 – Majoritatea oamenilor vor suferi de cancer al pielii și alte boli ale pielii (ca o consecință a războiului chimic). Most people will suffer skin cancer and other skin diseases (a consequence of chemical warfare).
2016 – Europa va fi aproape singură (goală). Europe almost lonely (empty).
2018 – Noua Chină va deveni o putere globală. Țările în curs de dezvoltare vor fi operate de exploatatori. New China becomes a world power. Developing countries in turn operated from exploiters.
2023 – O mică schimbare în orbita planetară. A little bit of change in the Earth’s orbit.
2025 – Europa încă se reface/reașează. Europe still little settled.
2028 – Crearea unei noi surse de energie (probabil o reacție termonucleară controlată). Foametea este gradual combătută. Lansarea unei navete pilotată manual către Venus. Creating a new energy source (probably a controlled thermonuclear reaction). Hunger is gradually being overcome. Launched a manned spacecraft to Venus.
2033 – Ghețarii polari se topesc. Nivelul oceanelor mărit. The polar ice are melting. Greater levels of the oceans.
2043 – Economia mondială este înfloritoare. În Europa, Musulmanii conduc.The world economy is thriving. In Europe, Muslims rule.
2046 – Orice corp (organ) poate fi produs (clonare?). Înlocuirea organelor devine una dintre cele mai bune metode de tratament. any bodies (organs) can be manufactured (cloning?). Replacing the bodies is becoming one of the best methods of treatment.
2066 – În timpul atacului asupra Romei Musulmane, Statele Unite au folosit un nou fel de armă – climaterică. Răcire bruscă (Înghețare instant). During the attack on the Muslim Rome, the United States used a new kind of weapon – the climate. The sharp cooling (instant freezing).
2076 – Societate fără clase (comunismul). Classless Society (communism).
2084 – Restaurarea naturii. The restoration of nature.
2088 – O nouă boală – îmbătrânire pentru câteva secunde! A new disease – aging for a few seconds!
2097 – Îmbătrânirea rapidă eradicată. The rapid aging defeated.
2100 – Soare artificial iluminează partea întunecată a pământului. Artificial sun illuminates the dark side of the Earth.
2111 – Oamenii devin roboți. People become living robots.
2123 – Război între națiunile mici. Națiunile mari nu intervin. The war between small nations. Big nations do not intervene.
2125 – Ungaria va primi semnale din spațiu. (Oamenilor li se va reaminti din nou de Vanga). Hungary will receive signals from space. (People will be reminded of Vanga again).
2130 – Colonii sub apă (cu ajutorul coloniilor simpatice/galactice). Colony under water (with the help of sympathetic councils).
2164 – Animalele devin jumătate-om/ființe umane. Animals turn half-human.
2167 – O nouă religie. A new religion.
2170 – Secetă majoră. Major drought.
2183 – O colonie de pe Marte devine o putere nucleară şi cere independenţă faţă de Pământ (la fel ca Statele Unite față de Anglia). A colony on Mars becomes a nuclear power, and demands independence from the Earth (like when – the United States from England).
2187 – Se vor opri 2 mari erupții de vulcani. Will stop 2 large eruption of volcanoes.
2195 – Colonii pe mare dezvoltate complet, abudență de energie și hrană. Sea Colony fully developed, abundant energy and food.
2196 – Amestecare completă între Asiatici și Europeni. Complete mixing of Asians and Europeans.
2201 – Încetinirea proceselor termonucleare la soare. Temperaturile scad. At the Sun slowing thermonuclear processes. Temperature drops.
2221 – În căutarea vieții extraterestre, umanitatea intră în contact cu ceva – foarte teribil. In the search for extraterrestrial life, humanity comes into contact with what – something terrible.
2256 – Navă spațială uitată pe pământ duce la o nouă boală teribilă.Spacecraft forgotten to Earth terrible new disease.
2262 – Planetele își schimbă treptat orbita planetară. Marte este amenințată de comete. Planets gradually changing planetary orbit. Mars is threatened by comets.
2271 – Repornirea constanelor fizice sunt modificate. (Legile fizice schimbate?). Restart physical constants are changed. (Laws of physics changed?).
2273 – Amestecul rasei galbene, albe și negre. O nouă rasă. Mixing yellow, white and black races. New race.
2279 – Putere/Energie din nimic (probbil din vid sau de la o gaură neagră).Power from nothing (probably from a vacuum or a black hole).
2288 – Călătorie înapoi în timp (Mașina Timpului inventată?). Noi contacte cu extratereștrii. Travel back in time (Time Travel invented?). New contacts with aliens.
2291 – Soarele se răcește. Încercări noi pentru a lumina din nou. The sun cools. Attempts were being made to light it again.
2296 – Erupții puternice pe soare. Schimbarea forței de gravitație. Încep să cadă vechile stații spațiale și sateliți. Powerful eruption on the Sun. Changing the force of gravity. Beginning to fall old space stations and satellites.
2299 – În Franța, mișcarea de gherilă împotriva Islamului. In France, guerrilla movement against Islam.
2302 – Noi importante legi și secrete ale Universului descoperite. New important laws and secrets of the universe revealed.
2304 – Secretele Lunii descoperite. Secrets of the Moon revealed.
2341 – Ceva groaznic se aproprie de Pământ din spațiu. Something terrible is approaching Earth from space.
2354 – Un accident într-unul din Soare artificial duce la secetă. An accident in one of the artificial Sun leads to drought.
2371 – O mare foamete. The great famine.
2378 – O nouă rasă se dezvoltă rapid. A new fast-growing race.
2480 – 2 Sori artificiali se ciocnesc. Teren în amurg. 2 artificial Suns collide. Land in the twilight.
3005 – Război pe Marte. Traiectoria planetei încălcată/violată. The war on Mars. Violated the trajectory of the planet.
3010 – Cometă lovește Luna. În jurul Pământului – inel/zonă de pietre și praf.Comet hits Moon. Around the Earth – ring/zone of the stones and dust.
3797 – În acest timp pe Pământ toată viața ucisă, dar omenirea va fi în măsură să pună bazele pentru o viață nouă într-un alt sistem stelar. By this time on Earth killed all life, but mankind will be able to lay the foundations for a new life in another stellar system.
3803 – O nouă planetă este populată câte umpic. Mai puține contacte între oameni. Clima noii planete afectează organismul oamenilor – au loc mutații. A new planet is populated by little. Fewer contacts between people. Climate new planet affects the organisms of people – they mutate.
3805 – Război între oameni pentru resurse. Mai mult de jumătate din oameni mor. The war between humans for resources. More than half of people dying out.
3815 – Războiul este terminat. The war is over.
3854 – Dezvoltarea civilizației se oprește practic. Oamenii trăiesc ca animalele.The development of civilization virtually stops. People live flocks as beasts.
3871 – Noul profet spune oamenilor despre valorile morale, religie. New prophet tells people about moral values, religion.
3874 – Noul profet primește sprijin din toate segmentele populației. O nouă biserică organizată. New prophet receives support from all segments of the population. Organized a new church.
3878 – Împreună cu Biserica pentru a-i învăța pe noii oameni știința uitată.along with the Church to re-train new people forgotten sciences.
4302 – Orașe noi se dezvoltă în lume. Noua Biserică încurajează dezvoltarea tehnologiei și științei noi. New cities are growing in the world. New Church encourages the development of new technology and science.
4302 – Dezvoltarea științei. Oamenii de știință au descoperit impactul global al tuturor bolilor în comportamentul organismului. The development of science. Scientists discovered in the overall impact of all diseases in organism behavior.
4304 – Găsirea unei căi de combatere a oricărei boli. Found a way to win any disease.
4308 – Datorită unei mutații oamenii în sfârșit au început să-și folosească creierele lor mai mult de 34%. Noțiunea de rău și ură pierdută complet. Due to mutation people at last beginning to use their brains more than 34%. Completely lost the notion of evil and hatred.
4509 – Cunoaștera lui Dumnezeu. Omul a ajuns în sfârșit la un asemenea nivel de dezvoltare încât poate comunica cu Dumnezeu. Getting to Know God. The man has finally been reached such a level of development that can communicate with God.
4599 – Oamenii dobândesc nemurirea. People achieve immortality.
4674 – Dezvoltarea civilizației a atins apogeul. Numărul persoanelor care trăiesc pe planete diferite este de aproximativ 340 miliarde. Începe asimilarea cu extratereștri. The development of civilization has reached its peak. The number of people living on different planets is about 340 billion. Assimilation begins with aliens.
5076 – Limita universului. Cu aceasta, nimeni nu știe. A boundary universe. With it, no one knows.
5078 – Decizia de a părăsi granițele universului. În timp ce 40 la sută din populație este împotriva sa. The decision to leave the boundaries of the universe. While about 40 percent of the population is against it.
5079 – Sfârșitul lumii. End of the World.

*Surse:

http://lighthead.wordpress.com/2008/09/30/baba-vanga-predictions-2010-5079/

http://mihaimarin.wordpress.com/2010/04/06/baba-vangelia-profetie-despre-romania-ziua-lui-gheorghe-zamfir/

http://enkde.wordpress.com/

Posted on august 29, 2010, in Hystory, Just about me and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 24 comentarii.

 1. Hai prietene, da’on pastele masii de treaba… „4509 – Cunoaștera lui Dumnezeu. Omul a ajuns în sfârșit la un asemenea nivel de dezvoltare încât poate comunica cu Dumnezeu.”

  Iar : „5078 – Decizia de a părăsi granițele universului. În timp ce 40 la sută din populație este împotriva sa.”
  5079 – Sfârșitul lumii. End of the World.”

  Toate sunt niste aberatii totale. Nu stiu cine e tipa aia care prezice ce va fi peste niste jdemii de generatii de care sincer nu-mi pasa decat de mine (stiu, sunt nenorocit). Sa ajungi sa sfidezi legile fizicii e ceva aberant… sa ajungi sa vorbesti cu Dumnezeu ? Din 7 miliarde de oameni de pe planeta, 1 milion iti vor spune ca ei comunica cu Dumnezeu, astea’s prostii. Nu vreau sa fac pe scepticu in care lumea sa vina la mine cu dovezi ca va fi asa. Si mie imi place sa vad cum evolueaza tehnologia dar sa-mi spui tu mie ca „2288 – Călătorie înapoi în timp (Mașina Timpului inventată?). Noi contacte cu extratereștrii.” Hai da-on **** …

  Iar daca anul acesta va fi sau nu razboi, prietene, nu ne ajuta cu nimic informatia asta, de murit tot o sa murim la un moment dat. Este adevarat ca americanii sunt foarte nenorociti (defapt guvernul, cetatenii sunt nevinovati) dar in biblie se spune ca in america va inota calul in sange, adica este posibil sa fie stersi de pe harta.

  Un razboi mondial care sa tina doar 2 luni ? Ciudat…
  Toti se cred profeti, toti vorbesc cu dumnezeu, toti vin sa ne spuna cum o sa ne ia dracu si cum sa murim noi in chinuri si ca intr-un viitor indepartat planeta „moare”. Eu daca e sa cred in ceva, cred in lucruri palpabile. Uite, cred in faptu ca este criza, desigur, provocata de niste baieti destepti ca sa-si mareasca profitul din fel si fel de afaceri.

  Vorba unuia dupa internet (lumea a „murit” de atatea ori pana acum ca nici nu le mai stiu numarul). Eu cred in DUMNEZEU. Nu ascult gurile altora care spun „mi-a zis mie Al’ de Sus ca o sa va ia dracu”. Iar tu Hodor…aveam pretentii.

  Sunt sute de mii de articole in care ai sa vezi sute de mii de opinii in care planeta/omenirea moare intr-un fel sau altul. Eu raman la ideea mea, daca e sa murim, murim cu mana noastra. Iar daca va fi un razboi mondial, cred in faptul ca vom suferii de pe urma acestuia prin boli si alte nenorociri. Asta e, dumnezeu sa aibe grija de noi si sa ne vedem de ale noastre.

  p.s : nu vreau sa te superi pe mine, cu tot respectul iti spun, nu mi se pare normal sa crezi in asa ceva…si ca sa te fac totusi multumit, da, poate ca este posibil sa fie anul asta al 3-lea razboi mondial…ma rog, o sa ne ia dracu, asta e… dar prietene, sa ajungi sa te interesezi de anul 5079 in PASTELE MASII DE VIATA…..hai, sa fi sanatos.

 2. Nu m-am interesat ma omule de nimic, am citit articolul pe un blog si mi sa parut interesant de pus aici.
  Nu am spus ca eu cred/nu cred.
  Si ce vezi tu aberant in informatiile alea? Nu a spus nimeni ca omul va sfida legile fizicii, ci ca legile fizicii se vor modifica (Si doar Dumnezeu poate orice).
  Ca omul va comunica cu Dumnezeu, poate ca intr-o zi El o sa decida sa comunice cu noi? Ce te face sa crezi ca nu ar fi posibil?
  Universul poate fi Finit sau Infinit, daca este Finit poate ca oamenii vor decide sa exploreze mai departe, sa depasim granitele acestuia. Masina timpului poate fi creeata (Am citit niste documentare pe tema asta)

  E ca si cand tu ai fi acum in Epoca de Piatra si eu ti-as spune ca peste X ani se va inventa telefonul mobil, PC-ul, iPad-ul, ca lumea va evolua si se va civiliza distrugand planeta. Ai crede?

  Cat despre preconizarile ca in 5079 va veni sfarsitul lumii si ca in 2010 va veni razboiul mondial, da, e posibil sa nu fie chiar reale. Dar cred ca eu/tu respingem ideea ca 2010 va fi acel an pentru ca suntem atat de aproape de acel noiembrie incat ne cam ia infrigurarea, asai?

  • Nu vad in ce sens s-ar modifica legile fizicii ele neputand fi multe dintre ele nici macar deslusite pana la capat. Daca mi-ai spune ca se lucreaza la un proiect pe nume „invisible” te-as crede pentru ca acel proiect exista si se lucreaza la asta. Daca mi-ai spune ca se lucreaza la un proiect pe nume „teleportare” te-as crede pentru ca acel proiect exista dar momentan se lucreaza la scara foarte mica (micron).

   Daca Dumnezeu o sa vorbeasca cu noi, am putea sa o luam pe cale religioasa si sa ne amintim ca in biblie scrie clar ca Isus Hristos va cobora din ceruri pentru ai judeca pe cei morti si pe cei vii, atunci va fi „sfarsitul lumii”, judecata de apoi mai bine zis, atunci da. Omul oricum nu o sa poata sa exploreze prea mult pentru ca tot tu ai pus articolul acela in care un om de stiinta ne explica fenomenul „gaura neagra”, mult nu o sa mai tina si smecheria asta. Masina timpului ? Nu stiu…de ce nu, sa zburam singuri.

   Da, ai dreptate la faza cu evul mediu. Dar una e sa construiesti ceva din materiale de pe pamant si altceva este sa ajungi sa sfidezi al dracului de mult legile fizicii (care sunt mai multe) si sa treci in alt univers/spatiu/timp/granita..etc.

   Cum spuneam si anterior, da, poate este posibil ca anul asta sa fie razboi mondial, da, ma intereseaza, este in prezentul meu, unde traiesc eu. Sa ma apuc sa ma interesez de 5079, inseamna ca am baut prea mult gaz si am fumat prea multe etno botanice. Nu ma sperie faptu ca o sa murim, asta e, daca atat ne duce capu si facem asta numai pentru bani, atunci sa ne ia dracu (nu direct pe noi, vorbesc de putere/guvern).

   • De ce înveţi istoria de acum 100 milioane de ani? Oricum nu vei retrai acele momente….Acelas sens are şi prezicerea viitorului

   • Plus ca sti ce se intampla, cred ca il sfidam si pe Dumnezeu.Sa ajungem in stadiul in care sa distrugem planeta creata de Dumnezeu pentru noi si dupa aia ca niste banditi nenorociti sa mergem sa facem „prapad” si in alt univers (asta vorbind in abstract fantasy), nu stiu, suntem cam rai.

 3. Una e sa sti despre niste lucruri care s-au intamplat acum ceva timp. Acelea sunt lucruri palpabile si nu muilte dintre ele pentru ca unele sunt inca mituri/enigme, povesti nedeslusite, conspiratii…mai al dracu mi se pare trecutu decat viitorul, pentru ca lasa loc de multe intrebari la care nu prea ai cum sa primesti raspuns..

  • pe cand viitorul…nu sti nimic despre el si cand cineva ti-l prezice e ca si cum ai visa, e ceva abstract, ceva nepalpabil

   • Nu-mi aduc aminte sa-l fi pipait pe Cuza sau pe Stefan Cel Mare. De asemenea nu-mi aduc aminte sa mi se fi adus la scoala un document care sa-mi dovedeasca ca ce scrie in manualul ala de rahat e cat se poate de adevarat. Credem ce ni se spune, asa-i? 🙂

 4. Da, exista multe teorii ale conspiratiei dar sunt lucruri care pleaca totusi pe niste piste logice…spre exemplu, in contemporaneitate, romani (latinii), aveau canalizare si wc iar dovada inca este in picioare in italia (nu mai stiu unde exact). Pe cand viitorul e ceva care „nu exista”, inca nu s-a „creat”. Ma rog, sa inchidem subiectu asta :)) Pana la urma frate, da-le dracu, noi sa fim sanatosi.

 5. Si soarele este pe cale sa moara in cateva milioane de ani, si oamenii de stiinta incearca sa creeze un soare artificial (este un proiect).
  Dar mie lene acum sa mai vorbim…am plecat la somn! 🙂 Noapte Buna :))

 6. =)) Asta e ridicol, sigur, poate fi posibil (nu vad cum dar ma rog) dar niciodata omul nu poate fi Dumnezeu. Sper sa ne ia dracu pana sa puna ei in practica pe dracu sa-i pieptene.

 7. Ba…daca initial credeam ca esti mai copt la minte…acuma incep sa cred ca teai prostit grav!

  Cine esti tu sa spui ce poate/nu poate omul? Numai Dumnezeu poate spune asta, iar daca el il va lasa pe om sa creeze un soare artificial o va face. Daca nu, nu!

  Hai sa incheiem discutia asta idioata ca deja deviem de la subiect

 8. Prima impresie ‘=)))’, a doua.. hm, as vrea sa-mi traiesc viata decat sa ma gandesc ca in anul patru mii nu stiu cat se intampla nu stiu ce, (da!, sunt fascinat de unele chestii astro – cosmo- nucleo – bla bla, exista Discovery pentru asa ceva unde sunt surse bune, nu unde vin toti mosii si spun ca ei traiesc spiritul nu stiu cui, ca a fost rapit de E.T.) Mai pe scurt, avem probleme mari in tarisoara noastra, iti dai seama daca am incepe toti sa ne gandim la sfarsitul lumii? Babele care viseaza la pensii mari isi vor pierde speranta cand vor auzi ca vine Dumnezeu peste cateva mii de ani si ele nu-L vor putea Vede?

 9. Da…avem probleme in tarisoara noastra. Ce ne intereseaza pe noi razboaie mondiale, sori artificiali, cand noi il avem pe BOC si pe Base…=))

 10. baa :)) pe mine ma intereseaza politica interna si cea externa, numai ca tipu a zis clar ca il intereseaza prezentul, acu sa te uiti in gura uneia care iti spune ce o sa se intample peste niste mii de ani cand nu o sa mai ramana nici un atom din tine (ziceam), ma intelegi ? cum zic negrii „do you feel me?” =)) hai take care, ma intorc inapoi in cocalari.clun :)))

 11. Drum bun si navigare batuta 😛

 12. hai sa fim sinceri ce-ti fac dak nu va fi asa

 13. Nu eu sunt prezicatorul, asa ca mai bine intreabo pe Baba Vanga si pe Nostradamus 😛

  Apropo, aseara la Observator pe Antena 1 s-a spus exact aceias teorie…

 14. E 23 noiembrie 2010 si deja s-a intamplat un eveniment care ar putea declansa intr-adevar al treilea razboi mondial. Coreea de Nord a atacat o insula din teritoriul Coreei de Sud.

 15. E 8 decembrie si tensiunile intre Korei sau Corei(romanism) cresc.Amandoua fac exercitii militare „parca” intentionat ca sa se provoace.Nimic nu e sigur inca….de parca e vreodata :))

 16. E 19 DEC SI TOTUL S-A CALMAT, ASA SA RAMANA

 17. Intr-un fel are dreptate … cel putin pana in ziua de azi … Dumnezeu stie ce-o mai fi … numai ca datele sunt putin cam eronate …

 18. aloha , shalom , salamaleku :
  ma uit la ceas, ma uit la calendar si data :
  e 18:20 28 noiembrie 2011 , n-a plouat de „secole” ( in sfarsit armata americana i-a dat de cap climei si acum nu mai merg nici turbinele la hidrocentrale, nu mai creste nimic , ca doar ce creste fara apa?! si avioanele ce se ocupa cu geoingineria atmosferei nu iau pauza deloc, ba chiar fac „ture suplimentare”…).
  Pai unde „byp” e al treilea razboi mondial, „prietene”?!
  Vrei sa-ti zic o duma buna?
  VIN ALEGERILE „COJONES”!!!
  Stii ce inseamna asta , nu?
  Sa-ti „traduc” : cum oare ii mai prostim pe prostii astia carora le-am luat aproape tot si tot sunt fericiti , o ard pe la fotbal , beau bere si crapa mici sintetici in ei intr-o veselie , f.t la frumoasele femei romance de parca n-ar mai fi si maine o zi , CUM?! …
  AH , gata stiu : le zicem ca vine sfarsitul lumii( a coishpea oara in ultima 100 de ani…).
  BINE, „lucratura” e mai complicata decat pare , cu un calendar mayas ce n-are nici o treaba cu „sfarsitul lumii” , ci doar se termina calendarul , ATATA TOT … > DUHHHH …
  Cu „strambe” aruncate/incepute de americani pe tema 2012 , planete cu vin cu „viteze” inspre noi , cu un dobitoc de Nostradamus si el prezent pe scena indobitocirii complete a pulimii , cu …. etc… nu mai zic , ca am obosit!
  Ca fapt divers : poza cu TERRA de mai sus , e dupa ce TERRA a mancat niste fasole cosmica si acum trage bashini?
  SAU CUM E?
  Era o vorba din batrani : „Io stiu ca-s prost , dar cand ma uit in jur prind curaj!”
  Numai de bine!

  • Daca Nostradamus era un dobitoc, tu cum ai fi?
   Eu am postat o stire…iti place bine, nu-ti place schimba stirea sau blogul. Sincer, nu-mi pasa :))

   A, si apropo, ar fi foarte misto daca ai invata sa scrii corect romaneste inainte sa te crezi buricul pamantului…sau dusmanul tau Nr 1 e „Lb. Romana Clasele I-IV” ? =)) Esti penibil…

Lasă un răspuns la IULI Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: